UAB "REKSTA" - oficialus "LINDAB" - "ASTRON" atstovas Lietuvoje

Socialinė atsakomybė

UAB "REKSTA" – socialiai atsakinga įmonė. Bendrovės socialinės atsakomybės politikos paskirtis – apibrėžti svarbiausias nuostatas, diegiant socialiai atsakingo verslo kultūrą bei praktiką įmonėje ir ją supančioje aplinkoje.

UAB "REKSTA"  įsipareigoja:

  • užtikrinti, kad visose įmonės veiklos srityse būtų laikomasi etikos, teisės ir profesionalumo standartų;
  • klientams teikti paslaugas kokybiškai ir sąžiningai;
  • darbuotojams užtikrinti saugią ir tinkamą darbo aplinką;
  • bendradarbiauti su partneriais, padedančiais įgyvendinti socialiai atsakingo verslo politiką;
  • saugoti aplinką ir racionaliai valdyti išteklių vartojimą;
  • nuolatos tobulinti socialinės atsakomybės politiką.